Topografinė nuotrauka yra būtina prieš pradedant bet kokius projektavimo darbus bei keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį. Pagal metodiką projektavimo darbas turi būti atliekamas ant topografinio pagrindo. Topografiniai planai gal būti 1:500, 1:1000, 1:2500 masteliuose. juose vaizduojama visa žemės paviršiaus situacija, esami inžineriniai tinklai, žemės naudmenos, žemės paviršiaus aukščiai išreikšti altitudėmis. Nuotrauka atliekama valstybinėje LKS 94 koordinačių sistemoje.
 
Topografinis planas turi būti suderintas su savivaldybe, bei inžinerinius tinklus tiesiančiomis ar aptarnaujančiomis bendrovėmis. Jis gali būti pateiktas tiek analoginiu, tiek skaitmeniniu būdu.
 

Topografinė nuotrauka galioja vienerius metus.

 
Topografinei nuotraukai atlikti būtina pateikti šiuos dokumentus:
  • žemės sklypo planą
  • žemės sklypo teisinės registracijos dokumentus
Uždaryti meniu