Požeminių tinklų ir komunikacijų kontrolinės- geodezinės nuotraukos– tai inžinerinių tinklų erdvinės padėties nustatymas geodeziniais matavimais, nurodant atstumus nuo pastovių situacijos elementų.

Požeminių tinklų ir komunikacijų bei su jų eksploatacija susijusių požeminių bei antžeminių statinių požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos atliekamos:

  • Siekiant pagerinti požeminių inžinerinių tinklų tiesimo kokybę
  • Siekiant sudaryti patikimas sąlygas komunikacijų saugiam ir racionaliam eksploatavimui
  • Norint sukaupti patikimus topografinius duomenis teritorijų planams rengti,
  • Norint išvengti neracionalių pakartotinių tyrinėjimų.
Uždaryti meniu