Kontrolinė geodezinė nuotrauka atliekama pabaigus statyti įvairiaus tipo pastatus. Pastatų kontrolinė geodezinė nuotrauka paruošiama atliekant kontrolinius statinio matavimus valstybinėje koordinačių sistemoje. Tokio tipo nuotrauka reikalinga pateikiant dokumentus statybų inspekcijai, kad statinys būtu pripažintas tinkamu naudoti. Tai yra tikrinama, ar pastatyti pastatai atitinka techninį projektą, ar tvoros neišlenda už sklypo ribų, ar išlaikyti atstumai nuo ribų.

Kontrolinės geodezinės nuotraukos atliekamos:

 
  •  pastatų kontrolinės geodezinės nuotraukos;
  •  inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos
Uždaryti meniu