Naudojimo tvarkos planai

tai darbai atliekami norint atsidalinti žemės sklypą nekeičiant jo teisinio statuso ir esamų savininkų taip pat norint tiksliai žinoti savo sklypo ribas esant keliems sklypo savininkams. Nustačius naudojimosi tvarką tarp sklypo bendraturčių planas dažniausiai yra tvirtinamas.
Uždaryti meniu